Informace pro pacienty

  • V současné době se plně věnuji pacientům a klientům, které mám nyní v péči, a mé časové možnosti bohužel neumožňují přijetí nových pacientů. O možnosti objednání nových pacientů  budu informovat na těchto stránkach s dostatečným předstihem. Děkuji za pochopení. 
  • Ambulance se zaměřuje na léčbu poruch nálady, neurotických obtíží (úzkosti, reakce na těžký stres aj.), poruch spánku, poruch příjmu potravy, psychosomatických obtíží a závislostí.
  • Prosím vezměte na vědomí, že akutní ošetření bez předchozího objednání není s ohledem na charakter ambulance možné. Děkuji za pochopení.
  • Na telefonické hovory / tel. objednání je vyhrazen čas v pátek  od 13,00 do 14,00. Můžete mě také kontaktovat mailem.
  • Ambulance je smluvní zařízení zdravotních pojišťoven  111, 201, 205, 209 a 211.  Klienti ostatních zdrav. pojišťoven mohou být ošetřeni za přímou úhradu –  viz samostatná záložka „Způsob úhrady“.
  • V případě akutního zhoršení stavu je v době nepřítomnosti lékaře v psychiatrické ambulanci možno obrátit se na Pohotovostní ambulanci na Psychiatrickém oddělení Nemocnice Liberec (tel. 486312216), případně na Psychiatrickou nemocnici v Kosmonosech (tel. 326715711).
  • Pokud se nemůžete dostavit na objednaný čas, je třeba se nejpozději 24 hod předem omluvit, jinak je účtován poplatek za blokovaný čas lékaře (viz  záložka „Způsob úhrady“)