Informace pro pacienty

  • Ambulance se zaměřuje především na léčbu závislostí,  poruch nálady, neurotických obtíží (úzkosti, reakce na těžký stres aj.) a poruch spánku.
  • Má specializace umožňuje pouze léčbu dospělých od 18 let, v otázkách týkajících se dětské psychiatrie Vám bohužel nemohu pomoci.
  •  Ambulance je smluvní zařízení zdravotních pojišťoven  111, 201, 205, 207, 209 a 211.
  •  Pro telefonní hovory je vyhrazen čas v úterý mezi 16 a 16,30 hod.  a ve čtvrtek mezi  11-12 hod.  V jiných čase pro mě není možné reagovat na telefonické hovory – pokud pracuji, plně se věnuji pacientovi, který je právě v ordinaci a nemohu telefony přijímat. Děkuji za pochopení.
  • K objednání do ordinace je třeba nejprve krátký telefonický pohovor k posouzení vhodnosti konkrétní formy psychiatrické péče  přímo se zájemcem o přijetí do léčby – prosím respektujte, že přes 3. osoby pacienty nemohu objednat.
  • V případě akutního zhoršení stavu (platí pro stávající pacienty) je v době nepřítomnosti lékaře v psychiatrické ambulanci možno obrátit se na Pohotovostní ambulanci na Psychiatrickém oddělení Nemocnice Liberec (tel. 486312216), případně na Psychiatrickou nemocnici v Kosmonosech (tel. 326715711).
  • Jako zásadní pro úspěšnou léčbu vnímám motivaci pacienta k léčbě, ochotu k tomu měnit věci ve svém životě a přijmout zodpovědnost za svůj zdravotní stav.  Psychické obtíže chápu velmi často jako volání duše po změně, jako zprávu, že něco v životě není v harmonii. Lékař Vám může pomoci tomu porozumět, léky nebo terapie Vám mohou být podporou na cestě, ale ten, kdo může skutečně situaci změnit, je pouze každý z nás sám za sebe. Mohu Vám být průvodcem na cestě, ale kráčet za Vás nemohu…