O lékařce

Jmenuji se Michaela Krtičková a nabízím služby v oblasti ambulantní psychiatrie a psychoterapie v Liberci.

Vystudovala jsem všeobecné lékařství na LF Univerzity Palackého v Olomouci. Psychiatrii se věnuji od roku 2005, kdy jsem začala pracovat v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. V letech 2012-2020 jsem pracovala v Saské nemocnice pro psychiatrii, psychoterapii a psychosomatiku v Großschweidnitz (Německo). Od konce roku 2016 pracuji v soukromé psychiatrické ambulanci v Liberci.

Psychoterapeutické vzdělání jsem získala v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog  (2007-2011). Absolvovala jsem  také roční výcvik v arteterapii (2006). Dále se vzdělávám jak v psychiatrii, tak v psychoterapii, v letech 2016-2019 jsem absolvovala rozvojový supervizní program pod vedením  Jay Levin a Talia Levine Bar-Yoseph, Institut Dialog. Od r. 2021 se dále vzdělávám v programu zaměřující se na práci s tělem v Gestaltterapii.

Mými supervizory v oblasti psychoterapie jsou Mgr. Jan Knop a Mgr. Daniel Krejcar.

Zajímám se o léčbu přírodními prostředky (především bylinami a vitálními houbami) a obecně při léčbě ráda využívám léčivý potenciál přírody.

V práci mi také pomáhají přístupy meditací všímavosti – mindfulness.

Ve své psychiatrické praxi se snažím ke klientům přistupovat s empatií a respektem k jejích osobnímu příběhu. Snažím se mít na pacienty dostatek času, naslouchat a doprovázet je na cestě k spokojenějšímu bytí.

Konkrétní terapeutický postup se odvíjí od potřeb klienta. V léčbě psychiatrických onemocnění využívám jak medikamentózní léčbu, tak psychoterapii, snažím se o celostní přístup k psychiatrii. Jsem  otevřená i k alternativním cestám léčby.

Domnívám se, že psychická onemocnění mnohdy poukazují na to, že v životě není něco v harmonii, že je třeba některé věci změnit a nahlédnout jinak, nově, převzít zodpovědnost za to, jak žiji. Ze strany pacientů očekávám aktivní přístup k léčbě, spolehlivost a vzájemnou spolupráci.

Můžete se na mě obrátit, pokud potřebujete ambulantní psychiatrickou péči, psychoterapii nebo podporu v náročné životní situaci. Zaměřuji se na léčbu závislostí, poruch nálady,  neurotických obtíží /úzkosti/, poruch spánku, poruch příjmu potravy či v omezené míře i psychosomatických obtíží.

Konzultace probíhají v příjemném prostředí klasicistního domu Na Perštýně 15 v centru Liberce.