Nedostupnost psychiatrické péče

S lítostí oznamuji, že s ohledem na plnou kapacitu ordinace dočasně nemohu přijímat nové zájemce o léčbu. Jednám se zdravotními pojišťovnami ohledně navýšení úvazku, tak abych výhledově mohla nabídnout léčbu více klientům.  Tato informace bude následně s předstihem zveřejněna na tomto webu. Děkuji Vám za pochopení.

Chápu, že situace s dostupností psychiatrické ambulantní péče v Liberci je tragická. Ale nic se neděje bez hlubšího významu. Možná to, že zatím nemůžete sehnat psychiatra, může být výzvou k tomu hledat zdroje mimo psychiatrii. Zkuste se obrátit na svého praktického lékaře. Mnozí z nich jsou schopní běžná psychická onemocnění léčit, nebo Vás aspoň vyslechnou. Zkuste si přečíst knihy, které pojednávají o tom, co Vás trápí. Choďte hodně do přírody. Otužujte se ve studené vodě. Sportujte. Malujte, tvořte, hledejte cestu zpět k sobě samému. Můžete se také obrátit na někoho z místních psychologů či terapeutů, mnohdy pracují mimo systém zdravotního pojištění a jsou dostupnější. Meditujte. A když nic z toho nepomůže,  napište mi e-mail a pokusím se Vám nějak vyjít vstříc.

Telefonická dostupnost

Vážení a milí,

s ohledem na velké množství pacientů, na které doléhá současná situace, není v mých časových možnostech reagovat do konce měsíce prosince na telefonické nebo e-mailové dotazy ohledně přijímání nových klientů. Prosím, v případě Vašeho zájmu, obraťte se na mě telefonicky až v lednu 2021, kdy budu mít jasnější představu o kapacitních možnostech na příští rok. Na webu bude informace, v jakých časech jsem dostupná pro telefonické hovory.

Děkuji Vám moc za pochopení. Věřte mi, že pracuji nad rámec svých běžných možností, abych pomohla potřebným.

Přítomnost je ten jediný čas, který nám opravdu náleží.

Čas od času je potřeba se zastavit  a počkat, než k nám opět dopujute naše duše. 

Skutečnosti, které se nám zdají obtížné, nejsou tím, co nás drtí. Jsou to spíše  naše postoje, uvažování a přemýšlení o věcech a událostech, které je činí tak nesnesitelnými.