Způsob úhrady

Ordinace má smlouvu se zdravotními pojišťovnami: VoZP (201), ČPZP (205), Poj. Škoda (209) , ZPMV (211) a VZP(111). Těmto klientům je postytovaná péče hrazena ze zdravotního pojištění.

Klientům nesmluvních zdravotních pojišťoven nabízím léčbu za přímou úhradu.

Ceník:

Vstupní psychiatrické vyšetření: 1500 Kč                                                                                                                         Kontrolní psychiatrické vyšetření: 500 Kč /25 minut)
Poradenství v oblasti psychiatrie, psychoterapie: 700 Kč/50 minut
Při dlouhodobé léčbě a v odůvodněných případech je po domluvě možná sleva.                          Vystavení lékařské zprávy na žádost pacienta – dle rozsahu 300-600 Kč                                                            Telefonická konzultace:  100 Kč / 10 minut.                                                                                            Administrativní ukon mimo běžnou kontrolu (napr. vystavení receptu): 100 Kč

Upozornění: Pokud se pacient nemůže dostavit na smluvený čas, je třeba se omluvit nejpozději 24 hodin předem –  jinak je účtován poplatek za blokovaný čas lékaře  (200 Kč u psychiatrických kontrol, 400 Kč u psychoterapie).   Tyto poplatky se vztahují i na pojištěnce smluvních pojišťoven.  Když je kontrola odhlášená včas, můžu termín nabídnout dalším zájemcům. Děkuji za pochopení.