Úhrada

Ordinace má smlouvu se zdravotními pojišťovnami: VZP (111) VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207) Poj. Škoda (209) a ZPMV (211).

Běžná psychiatrická péče je pro pojištěnce těchto pojišťoven hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Ceník nehrazených úkonů:

Vystavení lékařské zprávy či formuláře na žádost pacienta (např. pro OSSZ aj) – dle rozsahu 300-600 Kč

Opětovné vystavení receptu, pokud ho pacient nechal propadnout: 70 Kč

Upozornění: Pokud se pacient nemůže dostavit na smluvený čas, je třeba se omluvit nejpozději 24 hodin předem –  jinak je účtován poplatek za blokovaný čas lékaře  (300 Kč u psychiatrických kontrol, 500 Kč u psychoterapie).   Vybrané peníze jsou použity jako dar pro Lékaře bez Hranic / Člověka v tísni.

Když je kontrola odhlášená včas, můžu termín nabídnout dalším zájemcům. Děkuji za pochopení.

Péče nehrazená ze zdravotního pojištění: 

Vstupní psychiatrické vyšetření – pro samoplátce či zájemce o ošetření mimo běžnou ordinační dobu (nejčastěji o víkendu) – 3500 Kč

Psychiatrická péče s celostním přesahem: 

Balíček „celostní péče“ – 2000 Kč – viz samostatná záložka – možno dokoupit k běžnému psychiatrickému vyšetření, pokud je prováděné mimo běžnou ordinační dobu.