Péče s celostním přesahem

Od roku 2023  nabízím mimo běžnou pracovní dobu ordinace psychiatrickou péči,  která má více celostní přesah. V rámci těchto konzultací klientům  poskytuji prostor pro probrání aktuálních psychických obtíží a kromě běžné psychiatrické diagnostiky a klasické léčby mohu doporučit i další možné přístupy k léčbě (psychoterapie, přírodní prostředky a event. i jiné terap. přístupy, které mohou být přínosné jako doplněk klasické psychiatrické léčby). Zároveň se snažím s klienty v rámci této služby nahlížet jejich obtíže v širších životních souvislostech.

Tato služba je určena především lidem středního věku, kteří jsou motivovaní k práci na sobě a  mají pouze lehčí psychické obtíže (úzkostně depresivní onemocnění, obtíže se spánkem, psychosomatická onem.,  případně závislosti).

Tuto formu péče poskytuji mimo běžnou ordinační dobu.  Vstupní vyšetření – konzultaci je možné rozdělit na část běžného psychiatrického vyšetření, která může být v některých případech uhrazena ze zdravotního pojištění, a k tomu si zájemce doplatí balíček služeb „celostní přístup“ za 2000 Kč.

Na způsob úhrady následných kontrol se s klienty pak domlouváme individuálně.

Pro více informací prosím použijte e-mail: m.krtickova@seznam.cz, do předmětu napište „celostní péče“, krátce prosím popište, co byste od takové péče očekávali. Následně se s Vámi domluvím na vstupním telefonickém hovoru (ten je zdarma) k posouzení vhodnosti uvedené konzultace.

——————————————————–