Konzultace online / péče s celostním přesahem

Od dubna 2023  nabízím mimo běžnou pracovní dobu ordinace osobně nebo online psychiatrickou péči hrazenou přímou platbou (mimo systém veřejného zdravotního pojištění). Jedná se o službu, která má více celostní přesah. V rámci těchto konzultací klientům  poskytuji prostor pro probrání aktuálních psychických obtíží a kromě běžné psychiatrické diagnostiky a klasické léčby mohu doporučit i další možné přístupy k léčbě (psychoterapie, přírodní prostředky a event. i jiné terap. přístupy, které mohou být přínosné jako doplněk klasické psychiatrické léčby). Zároveň se snažím s klienty v rámci této služby nahlížet jejich obtíže v širších životních souvislostech.

Tato služba je určena především lidem středního věku, kteří jsou motivovaní k práci na sobě a  mají pouze lehčí psychické obtíže (úzkostně depresivní onemocnění, obtíže se spánkem, psychosomatická onem.,  případně závislosti).

Tato služba svým rozsahem a náplní liší od úkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, je proto zpoplatněná přímou platbou.

Cena za konzultaci v rozsahu 75-100 minut je 3600 Kč.

V případě konzultace v čase do 60minut se cena snižuje na  2400 Kč – prosím počítejte však s tím, že v tak krátkém čase je možné stihnout jen jednodušší problematiku.

Následné kontroly jsou potom plánovány na 30 minut a zpoplatněné 1000 Kč.

Pokud by jste o tuto službu stáli a cena by pro Vás byla příliš vysoká, v odůvodněných případech je možné se domluvit na slevě.

Pro více informací prosím použijte e-mail: m.krtickova@seznam.cz, do předmětu napište „celostní péče“, krátce prosím popište, co byste od takové péče očekávali. Následně se s Vámi domluvím na vstupním telefonickém hovoru (ten je zdarma) k posouzení vhodnosti uvedené konzultace.

——————————————————–

Pokud máte zájem o psychiatrické vyšetření provedené mimo běžnou ordinační dobu (nejčastěji o víkendu) – tj nehrazeno z prostředků zdravotního pojištění, cena za vstupní  psychiatrické vyšetření je 3000 Kč (součástí však není celostní přístup, jedná se jen o běžné psychiatrické vyšeření).