Konzultace online / péče s celostním přesahem

Od dubna 2023  nabízím mimo běžnou pracovní dobu ordinace osobně nebo online psychiatrickou péči hrazenou přímou platbou (mimo systém veřejného zdravotního pojištění). Jedná se o službu, která má více celostní přesah. V rámci těchto konzultací klientům  poskytuji prostor pro probrání aktuálních psychických obtíží a kromě běžné psychiatrické diagnostiky a klasické léčby mohu doporučit i další možné přístupy k léčbě (psychoterapie, přírodní prostředky a event. i jiné terap. přístupy, které mohou být přínosné jako doplněk klasické psychiatrické léčby). Zároveň se snažím s klienty v rámci této služby nahlížet jejich obtíže v širších životních souvislostech.

Tato služba je určena především lidem středního věku, kteří jsou motivovaní k práci na sobě a  mají pouze lehčí psychické obtíže (úzkostně depresivní onemocnění, obtíže se spánkem, psychosomatická onem.,  případně závislosti).

Tato služba svým rozsahem a náplní neodpovídá úkonům hrazeným z veřejného zdravotního pojištění, je proto zpoplatněná přímou platbou.

Úvodní konzultace (včetně psychiatrické diagnostiky a návrhu léčby) trvá většinou mezi 75-100 minutami a stojí 3000 Kč.

Následné kontroly jsou potom plánovány na 30 minut a zpoplatněné 1000 Kč.

Pokud by jste o tuto službu stáli a cena by pro Vás byla příliš vysoká, v odůvodněných případech je možné se domluvit na slevě.

Pro více informací prosím použijte e-mail: m.krtickova@seznam.cz, do předmětu napište „celostní péče“, krátce prosím popište, co byste od takové péče očekávali. Následně se s Vámi domluvím na vstupním telefonickém hovoru (ten je zdarma) k posouzení vhodnosti uvedené konzultace.