Konzultace online / péče s celostním přesahem

Od dubna 2023 bych ráda nabízela 1x měsíčně online (nebo osobně v Liberci) konzultace v oblasti psychiatrické péče s více celostním přesahem. V rámci těchto konzultací klientům mohou poskytnout prostor pro probrání aktuálních psychických obtíží, ale zároveň kromě běžné diagnostiky a klasické léčby doporučit i další, více celostní, přístupy k léčbě.  Dle závažnosti stavu Vám mohu doporučit přírodní prostředky k léčbě a pomohu Vám zvážit, jaká změna životního stylu by mohla být nápomocná při léčbě vašich obtíží.

Tato služba je určena především lidem, kteří  mají pouze lehčí psychické obtíže (úzkostně depresivní onemocnění, obtíže se spánkem, psychosomatická onem.,  případně závislosti) Služba nenahrazuje běžnou psychiatrickou péči a má charakter konzultace.

V rámci této služby běžně nepředepisuji psychiatrické léky, nicméně pokud by se léky zdály jako přínosné řešení, můžeme probrat další možný postup léčby.  Cílová skupina jsou především lidé středního věku, motivovaní k práci na sobě. 

Spolupracuji s kolegy, kteří se věnují více práci s tělem, mindfulness, východním léčebným systémům, homeopatii nebo provázejí rituály vycházejícími ze starých tradic. Společně můžeme zvážit, která cesta by vám mohla vedle psychiatrické či psychoterapeutické péče pomoci a mohu vás nasměrovat na odborníky z výše uvedených oblastí.

Tato služba svým rozsahem a náplní neodpovídá úkonům hrazeným z veřejného zdravotního pojištění, je proto zpoplatněná přímou platbou. Cena je 1800 Kč / hod. Pokud by jste o tuto službu stáli a cena by pro Vás byla příliš vysoká, v odůvodněných případech je možné se domluvit na slevě.

Pro více informací prosím použijte e-mail: m.krtickova@seznam.cz, do předmětu napište „celostní péče“, krátce popište, co byste od takové péče očekávali. Následně se s Vámi domluvím na vstupním telefonickém hovoru (ten je zdarma) k posouzení vhodnosti uvedené konzultace.