Kde hledat pomoc?

Zde je stručný rozcestník, kam se můžete obrátit pro pomoc, pokud máte psychické obtíže:

Kapacita ordinace a hranice možností práce lékařky nyní neumožňují objednání nových pacientů do ordinace a tato situace se pravděpodobně do konce roku 2023 nezmění.

Kam se tedy obrátit, pokud potřebujete pomoc?

Lidé, kteří se odhodlávají řešit psychické onemocnění poprvé:  prosím kontaktujte nejprve svého praktického lékaře. Ten by měl být schopný posoudit, zda potřebujete odbornou psychiatrickou péči či nikoliv, v případě lehčích obtíží i praktický lékař může nastavit základní psychiatrickou léčbu.

Naopak v případě akutních, neodkladných a závažných psychických obtíží se můžete obrátit na Pohotovostní ambulanci na Psychiatrickém oddělení Nemocnice Liberec (tel. 486312216). Pacienti, kteří jsou registrovaní u nějakého ambulantního psychiatra, mohou tuto ambulanci využít pouze mimo běžnou ordinační dobu jejich lékaře. Lidé, kteří žádného psychiatra nemají a jsou akutně ohrožení závažným psychickým onemocněním, se mohou na tuto ordinaci obrátit 24 hod denně (ideálně po předchozí konzultaci u praktického lékaře).

  • Mnohdy je u psychických obtíží dobrou pomocí psychoterapie – někdy i psychologická pomoc je dostatečná a třeba pak ani není potřeba pomoc psychiatrická – především u lehčích obtíží, vztahových problémů, stavů, které souvisejí se stresem aj. Psychoterapii mohou vykonávat jak terapeuti pracující v rámci péče na zdravotní pojišťovny, tak také terapeuti, kteří pracují na přímou platbu.
  • V Liberci mohu doporučit například tyto terapeuty pracující na přímou platbu:  například  Mgr. Moniku Bečvářovou, Bc. Kateřinu Burešovou, Mgr. Hanu Heindorferovou,  Bc. Přemysla Holeše, Mgr. Jitku Marečkovou, Mgr. Tomáše Procházku, Mgr. Blanku Stupkovou, Mgr. Zuzanu Švermovou (řazeno abecedně)

Mimo běžnou ordinační dobu a nad rámec kapacity ordinace poskytuji  některé středy odpoledne či soboty  psychiatrickou péči hrazenou přímou platbou. Jedná se o službu, která je zaměřená více na celostní přístup v psychiatrii, s rozšířeným spektrem možností terapie.  Zde je možné objednání s kratší čekací dobou.  Tyto služby nabízím i online. V případě zájmu mě prosím kontaktujte mailem s Vaším konkrétním požadavkem.

více info zde:  Konzultace online / péče s celostním přesahem